டெல்லியில் மிகவும் மோசமாகும் காற்றின் தரம்..!

டெல்லியில் காற்றில் தரம் மீண்டும் மிகவும் மோசமான நிலையை எட்டியுள்ளது. டெல்லியில் பனி மற்றும் அண்டை மாநிலங்களில் பயிர் எரிப்பு காரணமாக கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு காற்றின் தரம் மிக மோசமான நிலையில் இருந்தது.

 

பின்னர் காற்றின் தரம் சீராக இருந்த நிலையில் மீண்டும் காற்றில் தர குறியீடு 351 புள்ளிகளாக உள்ளது. மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் இணையதளத்தில் கண்காணிக்கப்பட்ட மற்ற ஒன்பது நகரங்களில் ஒப்பிடுகையில் டெல்லியில் காற்றின் தரம் மோசமான பிரிவில் இரண்டாவது நிலையில் உள்ளது.

 

பாட்னா முதல் இடத்தில் உள்ளது. அங்கு காற்றில் தர குறியீடு 368 புள்ளிகளாக பதிவாகியுள்ளது.