முதியவரின் வயிற்றிலிருந்து அகற்றப்பட்ட 187 நாணயங்கள்..!

ர்நாடகாவில் முதியவர் ஒருவர் 187 நாணயங்களை எதற்காக சாப்பிட்டார் என்று தெரியவில்லை. பாகர்கோடு நகரை சேர்ந்த 58 வயது முதியவர் தான் இந்த செயலில் ஈடுபட்டார்.

 

தற்பொழுது அவரது வயிற்றில் இருந்து அறுவை சிகிச்சை மூலம் 1887 நாணயங்களை மருத்துவர்கள் வெளியே எடுத்துள்ளனர். ஆனால் எதற்காக அவை இவ்வளவு நாணயங்களை உண்டார் என்பது தற்போது வரை தெரியவில்லை.