அமெரிக்காவை முந்தி சீனா உலகின் மிகப்பெரிய பொருளாதாரமாக மாறும்..!

2028 ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்காவை முந்தி சீனா உலகின் மிகப்பெரிய பொருளாதாரத்தை கொண்டதாக உருவெடுக்கும் என ஒரு ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

உலகின் மிகப்பெரிய பொருளாதாரத்தை கொண்ட நாடாக அமெரிக்காவும், இரண்டாம் இடத்தில் சீனாவும் உள்ளன. இந்நிலையில் கொரொனாவுக்கு பின் உலக நாடுகளின் பொருளாதார வளர்ச்சியை அடிப்படையாகக் கொண்டு பொருளியல் மற்றும் வணிக ஆராய்ச்சிக்கான மையம் ஒரு ஆய்வை நடத்தியுள்ளது.

 

அந்த ஆய்வறிக்கையில் 2028 ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்காவை முந்தி சீனா உலகின் மிகப்பெரிய பொருளாதாரத்தை கொண்டிருக்கும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 2030களின் தொடக்கத்தில் இந்தியா மூன்றாவது இடத்தை பிடிக்கும் வரை ஜப்பான் தொடர்ந்து மூன்றாவது பெரிய பொருளாதாரத்தை கொண்டிருக்கும் என குறிப்பிட்டுள்ளது.


Leave a Reply