வானில் பிரகாசமாக தோன்றிய சூப்பர் மூன்! அரிய நிகழ்வு!

Publish by: செய்திப்பிரிவு --- Photo : கோப்புபடம்


இந்த ஆண்டின் மிகப்பெரிய இளஞ்சிவப்பு முழுநிலா கூடுதலான பிரகாசத்துடன் நேற்று இரவு காட்சியளித்தது. பின் சூப்பர் மூன் என்று இது அழைக்கப்படுகிறது .வானில் அரிய நிகழ்வாக இதனை ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர்.

 

பூமிக்கு 0.1% நெருங்கி வருவதால் இவ்வாறு பெரிதாகவும் இளஞ்சிவப்பாகவும் தெரிவதாக விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. பார்ப்பதற்கு சராசரியை விட 7 சதவீதம் அதிகமாக இது காட்சியளித்தது. அதன்மீது ஒரு இளஞ்சிவப்பு மேகம் ஓடுவதால் அந்த நேரம் ஏற்படுவதாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் மக்கள் மொட்டை மாடிகளில் நின்று இளஞ்சிவப்பு முழுநிலவே ரசித்தனர்.

 

தலைநகர் டெல்லியில் இந்தியா கேட் அருகே இது அற்புதமான காட்சியாக இருந்தது. இதேபோன்று பஞ்சாப் மாநிலம் லூதியானாவில் கண்ணுக்கு விருந்தாக இருந்தது. ஆசியாவின் பல்வேறு நாடுகளிலும், துருக்கியிலும் சூப்பர் முழுநிலவு ஒளிர்ந்தது மாஸ்கோவில் நகரத்தின் மீது இது ஒளி வீசியது.


Leave a Reply