விநாயகர் சதுர்த்தி விடுமுறை தேதி மாற்றம்..!

விநாயகர் சதுர்த்தி விடுமுறை நாளை செப்டம்பர் 17 க்கு பதில் 18ம் தேதிக்கு மாற்றி தமிழக அரசு ஆணை வெளியிட்டுள்ளது.

 

ஏற்கனவே 17ஆம் தேதி விநாயகர் சதுர்த்திக்காக அறிவிக்கப்பட்ட விடுமுறை ரத்து எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.