இந்தியாவில் முதன் முறையாக மலைப்பாம்புகள் குறித்து ஆராய்ச்சி

இந்தியாவில் முதன் முறையாக சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்தில் மலைபாம்புகள் குறித்த ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்வதற்காக அவற்றின் உடலில் அறுவை சிகிச்சை மூலம் ரேடியோ டிரன்ஸ்மீட்டர் பொருத்தி சாதனை படைத்துள்ளனர். மலைப்பாம்புகளின் உடலில் தட்ப வெப்பம், சுற்றுபுற சூழல், இனப்பெருக்கம் , உடல் இயல்பு குறித்து கண்டறிய இந்தியாவில் முதன் முறையாக மலை பாம்பின் வயிற்று பகுதியில் 18 கிராம் எடையுள்ள ரேடியோ டிரன்ஸ்மீட்டர் பொருத்தி உள்அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

 

சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்தில் உள்ள கால் நடைமருத்துவர் அசோகன் உள் அறுவை சிகிச்சை செய்து சாதனை படைத்துள்ளார். 10 பாம்புகளில் 3 பெண் பாம்புகள், 7 ஆண் பாம்புகளுக்கு ரேடியோ டிரன்ஸ்மீட்டர் பொருத்தி சோதனை செய்யபட்டது. அறுவை சிகிச்சை வெற்றிகரமாக முடிக்கப்பட்ட 10 பாம்புகளின் உடல் நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்பட்டதால் பவானி சாகர் மற்றும் வனப்பகுதியில் விடப்பட்டன.

 

ரேடியோ டிரன்ஸ்மீட்டர் பொருத்தப்பட்ட மலைப்பாம்புகள் பாதையில் ஆண்டநா மூலம் கிடைக்கும் ரேடியோ சிக்னளை வைத்து பாம்பின் நடமாட்டம், அதன் இயல்புகள் கண்டறியப்பட்டன. இந்த ஆராய்ச்சி இன்னும் 2 ஆண்டுகள் தொடர்ந்து நடைபெறும். சிறப்பாக சிகிச்சை மேற்கொண்ட டாக்டர் அசோகனை டெல்லியில் உள்ள இந்திய வனவிலங்கு ஆராய்ச்சி மையம் பாராட்டி உள்ளது.


Leave a Reply