ரோஜா மலர்களால் உருவாக்கப்பட்ட சாண்டா கிளாஸ்..!

டிசாவில் ரோஜா மலர்களை கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ள கிறிஸ்மஸ் தாத்தா உருவம் பொதுமக்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது. மணல் சிற்பக் கலைஞர் சுதர்சன் பட்நாயக் ரோஜா மலர்களை கொண்டு கிறிஸ்மஸ் தாத்தா உருவத்தை வடிவமைத்ததில் உள்ளார்.

 

அவர் 1,400 ரோஜா மலர்கள் உடன் பிறப்புகளையும் சேர்த்து இந்த மணல் சிற்பத்தை வடிவமைத்துள்ளார். 50 அடி நீளம் கொண்ட இந்த சாண்டா கிளாஸ் கீழ் மெர்ரி கிறிஸ்மஸ், கொரொனா விதிமுறைகளை மீறாமல் கொண்டாடி மகிழுங்கள் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.