107 வயதில் உலக சாதனை படைத்த இரட்டை சகோதரிகள்..!

ப்பானில் 107 வயதான இரட்டை சகோதரிகள் உலகின் வயதானவர்கள் என்று சாதனை படைத்து கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம் பெற்றுள்ளனர். ஜப்பானை சேர்ந்த சகோதரிகள் 1913 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 5ஆம் தேதி மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது குழந்தைகளாகப் பிறந்தனர்.

 

107 வயதான இரட்டை சகோதரிகள் உலகின் வயதானவர்கள் என்று சாதனையை படைத்து கின்னஸ் உலக சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பிடித்துள்ளனர். இரட்டை சகோதரிகளும் 107 வயது 307 நாட்களை கொண்டு உலகின் வயதான இரட்டையர்கள் என அழைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

 

தனித்தனியாக வசித்து வரும் இவர்களுக்கு கின்னஸ் உலக சாதனைக்கான சான்று வழங்கப்பட்டுள்ளது.


Leave a Reply