பிரேசில் நாட்டுக்குச் செல்ல விசா தேவையில்லை;பாஸ்போர்ட் மட்டும் போதும்

இந்தியா மற்றும் சீனாவைச் சேர்ந்தவர்கள் பிரேசில் செல்ல விசா தேவையில்லை என்று அந்நாட்டு அதிபர் தெரிவித்துள்ளார்.

 

இந்தாண்டு தொடக்கத்தில் பொறுப்பேற்ற பிரேசில் அதிபர், குறிப்பிட்ட சில நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் பிரேசில் வர விசா தேவையில்லை என்ற கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்தினார் . அந்த வகையில் அமெரிக்கா, கனடா ஜப்பான், ஆஸ்திரேலியா நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் பிரேசில் நாட்டுக்கு சுற்றுலா சென்றாலும், தொழில் வர்த்தக நோக்கங்களுக்காக சென்றாலும் விசா தேவையில்லை என்று அறிவிக்கப்பட்டது.

 

தற்போது இந்தியர்களுக்கும் சீனர்களுக்கும் விசா தேவையில்லை பிரேசில் அதிபர் அறிவித்துள்ளார். இந்தியா, சீனாவை சேர்ந்தவர்கள் பிரேசிலுக்கு பயணம் செய்வதாக இருந்தால் இனி விசா பெறத் தேவையில்லை. பாஸ்போர்ட் வைத்திருந்தால் அனுமதிக்கப்படுவர் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.


Leave a Reply