தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு 5% அகவிலைப்படி உயர்வு

தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி 5 சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி கடந்த ஜூலை மாதம் முதல் 5 விழுக்காடு அதிகரிக்கப்பட்டது இதை தொடர்ந்து தமிழகத்தில் அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியை 5 விழுக்காடு அதிகரித்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இதன்படி அகவிலைப்படி 12 சதவீதத்தில் இருந்து 17 சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் ஆகிய மாதங்கள் காணாத விலை உயர்வு உடனடியாக ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் எனவும் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.


Leave a Reply